Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα
Follow us
 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε βαρίδι για την πορεία της ανάκαμψης μπορεί να αποτελέσει ο κίνδυνος της νέας γενιάς οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες λόγω της πανδημίας, όταν μάλιστα η δεκαετής κρίση είχε ήδη εκτοξεύσει το ιδιωτικό χρέος σε υψηλά επίπεδα.  Η επιδημιολογική κρίση επιδείνωσε το μεγάλο οξύ πρόβλημα, όπου τα στοιχεία δείχνουν ότι το ιδιωτικό χρέος στο τέλος του 2020 ξεπέρασε τα 242 δισ. ευρώ. Τα χρέη μοιράζονται σε οφειλές στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις τράπεζες και στις εταιρίες διαχείρισης και σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, από τα 242,6 δισ. ευρώ το μεγαλύτερο ποσό, 108,1 δισ. είναι στην εφορία, τα 37,5 δισ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία και 97 δις. ευρώ σε τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια, και βάσει των στοιχείων από τις τράπεζες, εκτιμάται είναι ότι η ενδεχόμενη φουρνιά νέων «κόκκινων δανείων» δεν θα ξεπερνά τα 4 με 5 δισ. ευρώ.

Ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» συζήτησε με τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους του υπουργείου Οικονομικών, Φώτη Κουρμούση, για τους τρόπους με τους οποίους τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να διευθετήσουν τις οφειλές τους, είτε αυτές δημιουργήθηκαν πριν ή κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μέσω του νέου Νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας. “Η πολυετής οικονομική κρίση επιβαρύνθηκε με την υγειονομική κρίση του κορονοϊού και έτσι το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα στα τέλη του 2019 έφτασε στα 234 δισεκατ. Ευρώ”, αναφέρει ο κ. Κουρμούσης στον “ΟΤ” και προσθέτει ότι “σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις το ιδιωτικό χρέος αναμένεται να αυξηθεί κατά 2% στα νοικοκυριά και κατά 10% στις επιχειρήσεις”.

Σύμφωνα με τον κ. Κουρμούση:

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να διευθετήσουν τις οφειλές τους, είτε αυτές δημιουργήθηκαν πριν ή κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μέσω του νέου Νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας (Ν. 4738/2020).

Περιέχει 2 τρόπους αντιμετώπισης της υπερχρέωσης:

 1. Μέσω της  ρύθμισης του χρέους ή

 2. Μέσω της απαλλαγής οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας.

 3. Η ρύθμιση οφειλών μπορεί να γίνει με 2 εργαλεία:

Α. Με την εξυγίανση επιχειρήσεων: 

Οι επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες – επιτηδευματίες), από την 1η Μαρτίου 2021, έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν όλες τις οφειλές τους και να συνεχίσουν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους, ακολουθώντας 4 βήματα:

 1. Επιλογή Εμπειρογνώμονα από τον οφειλέτη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξυγίανσης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr)

 2. Εκπόνηση χρηματοοικονομικής έκθεσης και σχεδίου συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών από τον Εμπειρογνώμονα, που τεκμηριώνουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και περιέχουν ένα βιώσιμο πλάνο αποπληρωμής όλων των οφειλών.

3. Αξιολόγηση της έκθεσης εμπειρογνώμονα και ηλεκτρονική ψήφιση του σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης οφειλών από τους πιστωτές. Σε αυτό το στάδιο διενεργούνται και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, με σκοπό την εύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης ρύθμισης οφειλών, με την πλειοψηφία των πιστωτών.

4.  Υποβολή αίτησης εξυγίανσης στο δικαστήριο και δημοσίευση περίληψης αίτησης στο ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας. Σε αυτό το στάδιο παρέχεται προστασία του οφειλέτη από τα μέτρα των πιστωτών (δηλ. αναστέλλονται κατασχέσεις και πλειστηριασμοί).

5. Επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης οφειλών από το δικαστή και δημοσίευση δικαστικής απόφασης στο ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας από τον οφειλέτη. Μέσω της δικαστικής απόφασης επιβάλλεται η συμφωνία εξυγίανσης σε όλους τους πιστωτές (δηλ. ακόμη και σε αυτούς που δεν συμφώνησαν κατά την ανωτέρω ψηφοφορία).

Β. Με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών: 

Νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα από την 1η Ιουνίου 2021 να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, μέσω μιας αίτησης προς την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικά για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία παρέχεται ρύθμιση σε έως διακόσιες σαράντα (240) δόσεις (δηλ. αποπληρωμή σε έως 20 έτη).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παράγει μια αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης οφειλών (βάσει αλγορίθμου με συγκεκριμένους κανόνες / παραμέτρους) επί της οποίας καλούνται να ψηφίσουν οι τράπεζες και διαχειριστές δανείων. Το δημόσιο πάντοτε αποδέχεται την εν λόγω πρόταση, πλην περιπτώσεων ποινικών αδικημάτων (π.χ. οργανωμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής κλπ). Σε αυτό το στάδιο διενεργούνται και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ οφειλέτη και ιδιωτών πιστωτών (δηλ. τραπεζών και διαχειριστών δανείων), με σκοπό την εύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης ρύθμισης οφειλών. Εφόσον συμφωνήσει η πλειοψηφία των πιστωτών, τότε η εν λόγω λύση επιβάλλεται σε όλους τους πιστωτές (δηλ. ακόμη και αυτούς δεν συμφώνησαν κατά την ανωτέρω ψηφοφορία).

Επισημαίνεται ότι σε όλα τα ανωτέρω στάδια διαπραγμάτευσης μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, ο Νόμος ρητά προβλέπει τη δυνατότητα υποβοήθησης της διαδικασίας από πιστοποιημένο διαμεσολαβητή. Η διαμεσολάβηση αποτελεί διεθνώς την προτιμώμενη μέθοδο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, με σκοπό την εύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης. Εφόσον μια επιχείρηση είναι μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, τότε ο διαμεσολαβητής πρέπει να διαθέτει και εξειδίκευση σε χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση.

Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι το Κράτος επιδοτεί τη ρύθμιση οφειλών:

 1. Στο νέο Νόμο για τη ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας παρέχεται Κρατική επιδότηση των δανείων 1ης κατοικίας σε ευάλωτα νοικοκυριά, για 5 έτη.

 2. Τα νοικοκυριά που έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού λαμβάνουν Κρατική επιδότηση των δανείων 1ης κατοικίας για 9 μήνες, μέσω του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ».

 3. Οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού θα λάβουν Κρατική επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες, μέσω του νέου προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2». Ειδικότερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020, συγκριτικά με το 2019, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών www.keyd.gov.gr έως 9 Μαΐου 2021. Η Κρατική επιδότηση για τα δάνεια που θα ρυθμιστούν ανέρχεται σε ποσοστό έως 80% και περιλαμβάνει τόσο το κεφάλαιο όσο και τους τόκους του δανείου.

Σε όλα τα ανωτέρω εργαλεία ρύθμισης οφειλών προβλέπεται και η δυνατότητα «κουρέματος» οφειλών, εφόσον πληρούνται όλοι οι κανόνες και προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Οι σημαντικότεροι κανόνες είναι:

 • να έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και εγγυητές του

 • η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.

 1. Η διαδικασία της απαλλαγής οφειλών μπορεί να αξιοποιηθεί στην περίπτωση που ένα νοικοκυριό ή επιχείρηση αντιμετωπίσει σημαντική οικονομική αδυναμία και δεν δύναται να εξυπηρετήσει μια μακροχρόνια ρύθμιση οφειλών. Ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης στο δικαστήριο, με σκοπό να λάβει τη 2η ευκαιρία και να ξεκινήσει εκ νέου τη δραστηριότητα του, αφού θα έχουν διαγραφεί όλες οι οφειλές του. Μέσω αυτής της διαδικασίας παρέχεται πλήρες «κούρεμα» όλων των οφειλών.

Εξυπακούεται ότι σε όλες τις ανωτέρω διαδικασίες έχουν ενσωματωθεί ειδικές δικλείδες ασφαλείας, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση καταχρήσεων από στρατηγικούς κακοπληρωτές, δηλαδή αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα και περιουσία και προσπαθούν να αποφύγουν να πληρώσουν. Τέτοιες δικλείδες είναι η άρση απορρήτου, η διενέργεια διασταυρώσεων και ελέγχων, ο έλεγχος δόλου κλπ.

Νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν περισσότερη ενημέρωση για τις δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών τους μπορούν να απευθυνθούν στα 50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που λειτουργούν πανελλαδικά, όπου παρέχονται δωρεάν συμβουλές, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.57.30.

Πηγή: ΟΤ

 • 05 Μαΐου 2021
 • 0 Σχόλια
 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μόνο θλίψη προκαλεί η είδηση για ακόμη ένα καθολικό lockdown στην Κάλυμνο. Με τα κρούσματα να αυξάνονται συνεχώς, η Κάλυμνος διατηρεί τη μεγαλύτερη αναλογία κρουσμάτων στον πληθυσμό, με τεράστια διαφορά από άλλες περιοχές.
Η κατάσταση με την πανδημία δείχνει να είναι κυριολεκτικά εκτός ελέγχου. Οι επαγγελματίες του νησιού δοκιμάζονται σκληρά. Το Νοσοκομείο και οι υγειονομικοί στα όριά τους και καθημερινά ο αριθμός των κρουσμάτων διψήφιος...
Και κάποιοι δυστυχώς μέχρι πριν λίγο ήθελαν να απευθύνουν κάλεσμα για συμμετοχή σε μαζικές κινητοποιήσεις ενόψει του εορτασμού της εργατικής Πρωτομαγιάς.
Δε χρειάζεται να ζει κανείς στην Κάλυμνο για να αναλογιστεί τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι κάτοικοι της Καλύμνου.
Όσοι αγαπάμε την Κάλυμνο, κοντά ή μακριά, οφείλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία και τη θλίψη μας, να αναδείξουμε τον κίνδυνο και να καλέσουμε τους συμπατριώτες μας Καλύμνιους, που ζουν και αγαπούν τον τόπο τους, έστω και τώρα, να φερθούν με σύνεση,  να εφαρμόσουν τα μέτρα προστασίας και να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατό.Κατερίνα Α. Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός - Οικονομολόγος 

Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Επαρχίας Καλύμνου 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΚΘ-ΚΥ-Νοσοκομείου Λέρου 

Μέλος Μητρώου Πολιτικών Στελεχών ΝΔ


 • 05 Μαΐου 2021
 • 0 Σχόλια
 • ΤΟΠΙΚΑ

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, σήμερα, Τετάρτη 5 Μαΐου 2021, επισκέφθηκε την Κω και το Φαρμακονήσι. 

Παρέστη στη τελετή εορτασμού των 100 ετών από την ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Φαρμακονήσι, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Λέρου κ. Μιχάλη Κόλια. Στη συνέχεια, μετέβη στο Επιτηρητικό Φυλάκιο (ΕΦ) Φαρμακονησίου, όπου αντάλλαξε ευχές με το εν υπηρεσία προσωπικό. 

Επισκέφθηκε το Στρατηγείο της 80ής Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ) στην Κω και ενημερώθηκε από τον Διοικητή Ταξίαρχο Τριαντάφυλλο Θεοδόσιο για τις τρέχουσες δράσεις που εξελίσσονται στην Περιοχή Ευθύνης του Σχηματισμού. Συνεχάρη το προσωπικό για το υψηλό ηθικό και τη διαρκή του ετοιμότητα.

Κατά την παραμονή του στην Κω, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου κ.κ. Ναθαναήλ και τον Δήμαρχο του νησιού κ. Θεοδόση Νικηταρά.


https://www.mod.mil.gr/episkepsi-yfetha-alkiviadi-stefani-se-ko-amp-farmakonisi/?fbclid=IwAR0gnG8Bn-XoI79PkS1Y56OJiw3PybYhHfujePie3FP0NY6n5zWWoxmF3xA

 • 05 Μαΐου 2021
 • 0 Σχόλια
 • ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με αφορμή το καθολικό λοκ-ντάουν στο οποίο τέθηκε η Κάλυμνος και τους συνεχιζόμενους, όπως αναφέρει, ερασιτεχνισμούς της Κυβέρνησης, ο τ. Υφυπουργός Τουρισμού και Πολιτισμού Γ. Νικητιάδης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Έπρεπε να φθάσει ο κόμπος στο χτένι και να θρηνούμε σήμερα 12 νεκρούς, για να αντιληφθεί η Κυβέρνηση ότι έπρεπε να πάρει επιτέλους συγκεκριμένα μέτρα για να προστατευθούν οι χιλιάδες κάτοικοι της Καλύμνου. Όταν ο Δήμαρχος του νησιού Δ. Διακομιχάλης, εδώ και μεγάλο διάστημα εξέπεμπε κραυγές αγωνίας και όταν ο π. Δήμαρχος Γ. Ρούσος με αναρτήσεις του αναδείκνυε την έλλειψη εμβολιασμών, η Κυβέρνηση, αγρόν ηγόραζε. Και φθάσαμε, τώρα στο παρά πέντε. Και τι κάνει η Κυβέρνηση; Την έσχατη λύση. Καθολικό Λοκ Ντάουν. Καμμία αντίρρηση, αλλά φθάνει αυτό έστω και τώρα; Πώς είναι δυνατόν να προστατευθούν οι κάτοικοι του νησιού με ένα μόνο λειτουργών κι ένα υπολειτουργών εμβολιαστικό κέντρο; Πώς μπορεί να ανταποκριθεί το Νοσοκομείο της Καλύμνου, ένα Νοσοκομείο μη αναφοράς Covid, στα πολλαπλασιαζόμενα καθημερινώς κρούσματα, όταν δεν έχει ούτε καν Διοικητή. Πόσο θα αντέξουν, οι ηρωϊκοί εργαζόμενοι νοσηλεύτριες, νοσηλευτές και γιατροί, στον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων; Που είναι τελικά το περίφημο επιτελικό κράτος, να ορίσει ΑΜΕΣΑ έναν έμπειρο Διοικητή έστω και προσωρινώς στο Νοσοκομείο της Καλύμνου και παραλλήλως να φροντίσει για αύξηση του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού; Για ποιο λόγο δεν φροντίζουν οι αρμόδιοι, να στείλουν ΑΜΕΣΑ, χιλιάδες εμβόλια στην Κάλυμνο; Τελικώς το επιτελικό κράτος σας, το έχετε μόνο για ότι σας εξυπηρετεί; Βρήκατε την εύκολη λύση του Λοκ-Ντάουν που θυμίζει «πονάει δόντι, βγάζει δόντι».

Φθάνει πια, κύριοι της Κυβέρνησης. Η Κάλυμνος αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, τεράστια αναπτυξιακά προβλήματα εξαιτίας της εγκατάλειψης της από το Αθηνοκεντρικό κράτος. Δεν μπορείτε να αδιαφορείτε άλλο. Ξυπνήσατε αργά, αλλά τουλάχιστον σταματήστε τους ερασιτεχνισμούς. Προστατέψτε το Λαό της Καλύμνου.


 • 05 Μαΐου 2021
 • 0 Σχόλια
 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το άνοιγμα των φροντιστηρίων για τους μαθητές της Γ Λυκείου που δίνουν Πανελλήνιες, αλλά και τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών για όσους δίνουν εξετάσεις στις 10 Μαΐου αποφάσισε η Επιτροπή της χώρας μας

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες η επιτροπή εισηγείται και το άνοιγμα των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών για όσους μαθητές όμως δίνουν εξετάσεις.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες η επιτροπή, εισηγείται την κατάργηση του click away και του click inside από τις 15 Μαΐου για τα καταστήματα άνω των 500 τετραγωνικών και με έναν πελάτη ανά 50 τ.μ. και όχι 1 άτομο ανα 100 τ.μ.

Η επιτροπή έδωσε σύμφωνα με πληροφορίες το πράσινο φως για το άνοιγμα των οργανωμένων παραλιών σε ημερομηνία που θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Πηγή:www.dimokratiki.gr

 • 05 Μαΐου 2021
 • 0 Σχόλια
 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης (05/05) ότι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του κορονοϊού είναι 2.093, εκ των οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Τα 924 εντοπίστηκαν στην Αττική.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 352.027(ημερήσια μεταβολή +0.6%), εκ των οποίων 51.3% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 44θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 865 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.To Rt για την επικράτεια εκτιμάται σε 0.96 (95%Crl: 0.37 - 1.43).

 

Τα κρούσματα σήμερα στην Αττική

 

Στην Αττική σήμερα, 05/05/2021 εντοπίστηκαν 924 νέα κρούσματα σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

 

Η κατανομή των κρουσμάτων στην Αττική σήμερα είναι εξής:


 

- Ανατολική Αττική 91

 

- Βόρειος Τομέας Αθηνών 96

 

- Δυτική Αττική 64

 

- Δυτικός Τομέας Αθηνών 171

 

- Κεντρικός Τομέας Αθηνών 279

 

- Νήσοι 15

 

- Νότιος Τομέας Αθηνών 83

 

- Πειραιάς 125


Αναλυτικά η διασπορά των νέων κρουσμάτων σήμερα στην υπόλοιπη Ελλάδα

 

Η κατανομή των νέων κρουσμάτων σήμερα του κορονοϊού στην Ελλάδα (εκτός Αττικής), ανά περιφερειακή ενότητα, είναι η εξής:

 

 • Θεσσαλονίκη 247
 •   
 • Αιτωλοακαρνανία 80
 •   
 • Αργολίδα 15
 •   
 • Αρκαδία 12
 •   
 • Άρτα 2
 •   
 • Αχαΐα 60
 •   
 • Βοιωτία 11
 •   
 • Γρεβενά 2
 •   
 • Δράμα 9
 •   
 • Έβρος 17
 •   
 • Εύβοια 19
 •   
 • Ζάκυνθος 2
 •   
 • Ηλεία 9
 •   
 • Ημαθία 16
 •   
 • Ηράκλειο 41
 •   
 • Θάσος 2
 •   
 • Θεσπρωτία 7
 •   
 • Ιωάννινα 31
 •   
 • Καβάλα 12
 •   
 • Κάλυμνος 49
 •   
 • Καρδίτσα 9
 •   
 • Κάρπαθος 1
 •   
 • Καστοριά 13
 •   
 • Κέα - Κύθνος 1
 •   
 • Κέρκυρα 12
 •   
 • Κιλκίς 10
 •   
 • Κοζάνη 37
 •   
 • Κορίνθια 16
 •   
 • Κως 8
 •   
 • Λακωνίας 5
 •   
 • Λάρισα 69
 •   
 • Λασίθι 4
 •   
 • Λέσβος 4
 •   
 • Λήμνου 3
 •   
 • Μαγνήσια 42
 •   
 • Μεσσηνία 2
 •   
 • Μήλος 1
 •   
 • Μυκόνου 5
 •   
 • Νάξου 3
 •   
 • Ξάνθη 23
 •   
 • Πέλλα 19
 •   
 • Πιερία 22
 •   
 • Πρέβεζα 3
 •   
 • Ρέθυμνο 10
 •   
 • Ροδόπη 7
 •   
 • Ρόδος 10
 •   
 • Σάμου 1
 •   
 • Σέρρες 10
 •   
 • Σύρος 2
 •   
 • Τήνος 1
 •   
 • Τρίκαλα 21
 •   
 • Φθιώτιδα 24
 •   
 • Φλώρινα 3
 •   
 • Φωκίδα 1
 •   
 • Χαλκιδική 3
 •   
 • Χανιά 19
 •   
 • Χίου 3
 •   
 • Υπό διερεύνηση 83

 

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 765 (61.6% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 82.1% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.148 ασθενείς. 

 

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 369 (ημερήσια μεταβολή -4.65%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 411ασθενείς

 • 05 Μαΐου 2021
 • 0 Σχόλια


ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ PAPARAZZI

ΕΞΟΔΟΣ